TV& VIDEO

thiết bị công nghệ

Ứng dụng công nghệ trong thể thao gây ấn tượng tại CES 2018

Ứng dụng công nghệ trong thể thao gây ấn tượng tại CES 2018

VTV.vn - Các công nghệ ứng dụng trợ giúp trong lĩnh vực thể thao đã gây ấn tượng mạnh tại hội trợ công nghệ CES 2018.