TV& VIDEO

thiết bị công nghệ

Giữ ổn định 300.000 ha mía đến năm 2030

Giữ ổn định 300.000 ha mía đến năm 2030

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt Đề án "Phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".