TV& VIDEO

thiết bị điện

Đà Nẵng đẩy nhanh mô hình xã hội hóa thắp sáng kiệt hẻm

Đà Nẵng đẩy nhanh mô hình xã hội hóa thắp sáng kiệt hẻm

VTV.vn - Phong trào thắp sáng kiệt hẻm và hỗ trợ mắc lại hệ thống điện an toàn cho các hộ nghèo tuy là việc làm nhỏ song đã có sức lan tỏa lớn tại nhiều cộng đồng dân cư Đà Nẵng