TV& VIDEO

thiết bị giám sát

Khó khăn khi xử lý qua thiết bị giám sát hành trình

Khó khăn khi xử lý qua thiết bị giám sát hành trình

VTV.vn - Việc triển khai xử lý vi phạm giao thông qua thiết bị giám sát hành trình vẫn còn nhiều hạn chế.