TV& VIDEO

Thiết bị lọc nước

Màng lọc nước mỏng hơn sợi tóc… 100.000 lần

Màng lọc nước mỏng hơn sợi tóc… 100.000 lần

VTV.vn - Thiết bị lọc nước sử dụng công nghệ nano mới của các nhà khoa học Mỹ mỏng hơn sợi tóc tới 100.000 lần.