TV& VIDEO

thiết bị thực tế ảo

Ứng dụng hẹn hò thực tế ảo dành cho... người lười

Ứng dụng hẹn hò thực tế ảo dành cho... người lười

VTV.vn - Tại Nhật Bản đã xuất hiện ứng dụng hẹn hò thực tế ảo dành cho những người lười hẹn hò.