TV& VIDEO

thiệt hại do bão

Siêu bão Irma, Harvey có thể "thổi bay" gần 300 tỷ USD của nước Mỹ

Siêu bão Irma, Harvey có thể "thổi bay" gần 300 tỷ USD của nước Mỹ

VTV.vn - Cơ quan dự báo AccuWeather vừa đưa ra dự báo mức thiệt hại kép từ 2 cơn bão Harvey và Irma gây ra đối với kinh tế Mỹ, có thể lên tới 290 tỷ USD.