TV& VIDEO

thiệt hại do mưa lũ

Xuất cấp gạo cho các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ

Xuất cấp gạo cho các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp hơn 1.180 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, cho 2 tỉnh Yên Bái và Hòa Bình để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.