TV& VIDEO

thiệt hại kinh tế

Hong Kong, Macau (Trung Quốc) thiệt hại 1 tỷ USD do bão Hato

Hong Kong, Macau (Trung Quốc) thiệt hại 1 tỷ USD do bão Hato

VTV.vn - Tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc), ước tính thiệt hại kinh tế và chi phí do dọn dẹp sau bão Hato lên đến 1 tỷ USD (hơn 22 tỷ đồng).