TV& VIDEO

thiệt hại

Đàm phán Brexit bế tắc làm tăng nguy cơ Anh rời EU không thỏa thuận

Đàm phán Brexit bế tắc làm tăng nguy cơ Anh rời EU không thỏa thuận

VTV.vn - Qua kết quả vòng 5 đàm phán Brexit, nguy cơ Anh rời Liên minh châu Âu (EU) không thỏa thuận đang trở nên rõ nét hơn.