thiết kế đô thị

London sẽ trở thành một trong số những thành phố thông minh nhất

London sẽ trở thành một trong số những thành phố thông minh nhất

VTV.vn - Các dịch vụ công cộng trong thủ đô London sẽ được hỗ trợ để sử dụng công nghệ và các dữ liệu thông tin nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.