TV& VIDEO

thiết kế đô thị

Công bố quy hoạch bảo tồn Làng cổ Đường Lâm

Công bố quy hoạch bảo tồn Làng cổ Đường Lâm

Sáng 7/3, UBND Thành phố Hà Nội đã chính thức công bố Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Làng cổ Đường Lâm.