TV& VIDEO

thiết lập đường dây nóng

Đường dây nóng tới Bí thư Thành ủy TP.HCM - Cầu nối hữu hiệu giữa lãnh đạo và người dân

Đường dây nóng tới Bí thư Thành ủy TP.HCM - Cầu nối hữu hiệu giữa lãnh đạo và người dân

VTV.vn - Đường dây nóng tới Bí thư Thành ủy TP.HCM là cầu nối để lãnh đạo và người dân thành phố cùng chung sức xây dựng một thành phố văn minh và hiện đại.