TV& VIDEO

thiết lập đường dây nóng

Lập đường dây nóng ngăn tiêu cực trong ngành giáo dục

Lập đường dây nóng ngăn tiêu cực trong ngành giáo dục

VTV.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.