TV& VIDEO

thiếu dinh dưỡng

Bổ sung dinh dưỡng qua đường uống giúp trẻ bắt kịp tăng trưởng

Bổ sung dinh dưỡng qua đường uống giúp trẻ bắt kịp tăng trưởng

VTV.vn - Một kết quả nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung dinh dưỡng bằng đường uống lâu dài sẽ giúp trẻ có nguy cơ thiếu dinh dưỡng bắt kịp tăng trưởng sau 9 tuần.