TV& VIDEO

thiếu hụt lao động

Nhật Bản: Thiếu hụt lao động trầm trọng nhất trong 4 thập kỷ

Nhật Bản: Thiếu hụt lao động trầm trọng nhất trong 4 thập kỷ

VTV.vn - Tình trạng thiếu hụt lao động tại Nhật Bản đã lên đến mức nghiêm trọng nhất trong 4 thập kỷ qua.