thiếu i-ốt

Thiếu i-ốt sẽ ảnh hưởng thế nào đến trí tuệ trẻ?

Thiếu i-ốt sẽ ảnh hưởng thế nào đến trí tuệ trẻ?

VTV.vn - Thiếu i-ốt là nguyên nhân quan trọng gây ra tổn thương não và tác động tới khả năng học tập của trẻ, sức khỏe của phụ nữ, chất lượng cuộc sống của cộng đồng.