TV& VIDEO

thiếu lao động có tay nghề

Báo động tình trạng thiếu lao động có tay nghề tại Hậu Giang

Báo động tình trạng thiếu lao động có tay nghề tại Hậu Giang

VTV.vn - Tình trạng lao động dồi dào nhưng phần lớn chưa qua đào tạo, trình độ tay nghề kém tại tỉnh Hậu Giang đã gây không ít khó khăn cho các DN, làm nhà đầu tư ngán ngại.