TV& VIDEO

thiếu nhi

Bế mạc Liên hoan Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam

Bế mạc Liên hoan Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam

VTV.vn - Liên hoan Văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam đã thu hút gần 1.200 thiếu nhi tham gia cùng với đội ngũ quản lý và cán bộ phụ trách đi cùng các đoàn.