TV& VIDEO

thiếu nước sạch

Báo động khan hiếm nước sạch đô thị

Báo động khan hiếm nước sạch đô thị

VTV.vn - Thực trạng khan hiếm nước sạch ở Tp Cape Town, Nam Phi cũng là cảnh báo chung cho các đô thị trên toàn cầu mà ở Việt Nam phải ngoại lệ.