TV& VIDEO

thiếu vi chất dinh dưỡng

Người Việt thiếu trầm trọng 4 vi chất dinh dưỡng

Người Việt thiếu trầm trọng 4 vi chất dinh dưỡng

VTV.vn - Theo công bố điều tra toàn quốc năm 2014 – 2015, người Việt đang thiếu trầm trọng 4 vi chất dinh dưỡng: iot, sắt, kẽm và vitamin A.