thiếu ý thức

4 thành viên phà Sewol bị truy tố về tội ngộ sát

4 thành viên phà Sewol bị truy tố về tội ngộ sát

Hôm nay (15/5), Cơ quan công tố Hàn Quốc đã truy tố bốn thành viên thủy thủ đoàn trên chiếc phà Sewol bị chìm hồi tháng trước.