TV& VIDEO

thính lực

Béo phì có thể làm tăng nguy cơ mất thính lực

Béo phì có thể làm tăng nguy cơ mất thính lực

Một nghiên cứu mới đây cho thấy béo phì, đặc biệt là ở vùng eo, có thể liên quan với mất thính lực.