TV& VIDEO

thịt lợn hữu cơ

Thịt lợn hữu cơ: Tại sao đáng tin?

Thịt lợn hữu cơ: Tại sao đáng tin?

VTV.vn - Trong mô hình chuỗi sản xuất thịt lợn hữu cơ, sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ từ con giống, chăn nuôi đến khâu giết mổ và vận chuyển đến nơi tiêu thụ.