TV& VIDEO

thịt lợn sạch

Giá thịt lợn tăng sau nỗ lực giải cứu

Giá thịt lợn tăng sau nỗ lực giải cứu

VTV.vn - Sau khi thương lái thu mua lợn trở lại, giá thịt lợn hơi thu mua tại chuồng đã tăng nhẹ.