TV& VIDEO

thịt lợn VietGAP

Thịt lợn VietGap giảm giá tới 49%

Thịt lợn VietGap giảm giá tới 49%

VTV.vn - Từ ngày 11/6, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) điều chỉnh giảm giá 49% đối với các mặt hàng thịt lợn VietGap loại 1.