TV& VIDEO

thổ cẩm

Việt Nam sẽ giới thiệu bộ sưu tập thổ cẩm tại trụ sở LHQ

Việt Nam sẽ giới thiệu bộ sưu tập thổ cẩm tại trụ sở LHQ

VTV.vn - Vào ngày 14/9 tới đây, Việt Nam sẽ giới thiệu bộ sưu tập thổ cẩm tại trụ sở Liên Hợp Quốc.