TV& VIDEO

thờ Mẫu

Cộng đồng đón bằng di sản tín ngưỡng thờ Mẫu

Cộng đồng đón bằng di sản tín ngưỡng thờ Mẫu

VTV.vn - Sau hơn nửa năm được thế giới công nhận, tấm bằng vinh danh Di sản "Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" đã chính thức được trao về với cộng đồng.