thờ Mẫu

Triển lãm "Bóng đồng" trong tín ngưỡng thờ Mẫu

Triển lãm "Bóng đồng" trong tín ngưỡng thờ Mẫu

VTV.vn - Triển lãm mang tên "Bóng đồng" đang được tổ chức tại Hà Nội, trưng bày 48 bức tranh của 24 họa sỹ vẽ về nghi thức hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu.