TV& VIDEO

thỏa thuận thương mại

Anh: Đảng Bảo thủ cầm quyền có số thành viên nhiều gấp đôi ước tính ban đầu

Anh: Đảng Bảo thủ cầm quyền có số thành viên nhiều gấp đôi ước tính ban đầu

VTV.vn - Theo danh sách được cập nhật và công bố lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May hiện có đến 124.000 đảng viên.