thoái vốn Nhà nước

TP.HCM: Chậm tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn DNNN

TP.HCM: Chậm tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn DNNN

VTV.vn - Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp vốn Nhà nước tại TP.HCM hiện vẫn chậm. Chưa có thêm doanh nghiệp nào được cổ phần hóa hay thoái vốn trong suốt 1 năm qua.