TV& VIDEO

thoái vốn Nhà nước

Lần đầu tiên công bố danh mục thoái vốn DNNN giai đoạn 2017-2020

Lần đầu tiên công bố danh mục thoái vốn DNNN giai đoạn 2017-2020

VTV.vn - Lần đầu tiên Chính phủ công bố tổng thể danh mục 406 lượt doanh nghiệp có vốn Nhà nước phải bán từ nay tới năm 2020.