TV& VIDEO

thời đại số

Trần Quốc Khánh - bác sĩ của mạng xã hội

Trần Quốc Khánh - bác sĩ của mạng xã hội

VTV.vn - Có một vị bác sĩ kinh nghiệm và tay nghề của anh nổi danh trên mạng xã hội không kém gì trong bệnh viện. Đó là bác sĩ Trần Quốc Khánh.