thời đại số

Hội thảo về truyền thông tại TP.HCM

Hội thảo về truyền thông tại TP.HCM

VTV.vn - Tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo TW và VCCI đã tổ chức Diễn đàn thường niên "Báo chí và Doanh nghiệp" với chủ đề: Truyền thông trong thời đại số và cơ hội của doanh nghiệp.