TV& VIDEO

thời sự vtv

Nhắc đến Thời sự, khán giả nào cũng nhớ đến những BTV nam này!

Nhắc đến Thời sự, khán giả nào cũng nhớ đến những BTV nam này!

VTV.vn - Hiện tại, nhắc đến Ban Thời sự VTV, khán giả chắc chắn đều không thể quên những BTV nam nổi bật như Hữu Bằng, Tuấn Dương, Xuân Tùng, Anh Tuấn.