TV& VIDEO

thời tiết lạnh

Hà Tĩnh: Bảo vệ đàn gia súc trước thời tiết lạnh rét

Hà Tĩnh: Bảo vệ đàn gia súc trước thời tiết lạnh rét

VTV.vn - Những ngày này, trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn vật nuôi, đặc biệt tại các địa phương vùng núi.