TV& VIDEO

Thời tiết thay đổi

Xác định nguyên nhân tôm hùm chết

Xác định nguyên nhân tôm hùm chết

VTV.vn - Nguyên nhân tôm hùm chết được xác định là do môi trường vùng nuôi bị ô nhiễm và tôm hùm bị nhiễm bệnh sữa.