TV& VIDEO

thỏi vàng

Thỏi vàng tự nhiên lớn nhất đã được bán

Thỏi vàng tự nhiên lớn nhất đã được bán

Một trong những thỏi vàng tự nhiên lớn nhất từng được tìm thấy mới đây đã được bán cho một người mua ẩn danh tại California.