TV& VIDEO

Thông điệp liên bang

Thông điệp liên bang của Tổng thống Nga nổi bật trên báo chí quốc tế trong tuần

Thông điệp liên bang của Tổng thống Nga nổi bật trên báo chí quốc tế trong tuần

VTV.vn - So với các năm trước, nội dung thông điệp liên bang năm nay của Tổng thống Nga Putin đã có những điểm khác biệt.