TV& VIDEO

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Dư luận đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ TTTT và Thống đốc Ngân hàng

Dư luận đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ TTTT và Thống đốc Ngân hàng

VTV.vn - Dư luận đánh giá cao sự thẳng thắn, trách nhiệm cũng như các giải pháp về những vấn đề nóng được 2 hai thành viên Chính phủ đưa ra.