TV& VIDEO

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chương trình làm việc của Quốc hội ngày 7/6

Chương trình làm việc của Quốc hội ngày 7/6

VTV.vn - Sáng 7/6, Quốc hội thảo luận Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.