TV& VIDEO

thống nhất đất nước

Chuyện tình người lính

Chuyện tình người lính

VTV.vn - Chiến tranh có thể hủy diệt mọi thứ trên đường nó đi qua, song tình yêu có một sức mạnh không thể giập vùi.