TV& VIDEO

thông tin đối ngoại

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại

Ngày 26/12, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 đã diễn ra tại TP.HCM.