TV& VIDEO

thông tin khách hàng

Giám đốc công nghệ Facebook trả lời điều trần tại Anh

Giám đốc công nghệ Facebook trả lời điều trần tại Anh

VTV.vn - Với nhiều câu hỏi đặt ra, giám đốc phụ trách công nghệ Facebook Mike Shroepfer chỉ có một cách trả lời là “Tôi không biết” tại buổi điều trần trước Quốc hội Anh.