thông tin tài khoản

Cần lưu ý gì khi sử dụng dịch vụ ngân hàng?

Cần lưu ý gì khi sử dụng dịch vụ ngân hàng?

VTV.vn -Tải và cài đặt các ứng dụng của các ngân hàng; chỉ giao dịch trên các thiết bị tin cậy; sử dụng dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản... là một số việc nên thực hiện.