TV& VIDEO

Thông tin và truyền thông

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa

VTV.vn - Ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho đại diện lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế.