TV& VIDEO

Thu Bồn

Quảng Nam rộn ràng lễ hội Bà Thu Bồn

Quảng Nam rộn ràng lễ hội Bà Thu Bồn

VTV.vn - Trong hai ngày (8 và 9/3), Lễ hội Bà Thu Bồn đã diễn ra tại xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.