TV& VIDEO

thư cảm ơn

Thư cảm ơn của Ban tổ chức IPU-132

Thư cảm ơn của Ban tổ chức IPU-132

VTV.vn - Ban Tổ chức cấp Nhà nước chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng IPU-132 đã có Thư cảm ơn.