TV& VIDEO

thù địch

Triều Tiên bắn 5 quả đạn pháo vào vùng biển Nhật Bản

Triều Tiên bắn 5 quả đạn pháo vào vùng biển Nhật Bản

Triều Tiên hôm 14/8 đã bắn 5 quả đạn pháo vào vùng biển Nhật Bản.