TV& VIDEO

thư điện tử

Công dân có thể tố cáo bằng điện thoại

Công dân có thể tố cáo bằng điện thoại

VTV.vn - Đại biểu tham dự phiên họp của UBTV Quốc hội nhất trí mở rộng hình thức tiếp nhận thông tin tố cáo qua điện thoại, thư điện tử, fax để phù hợp với sự phát triển xã hội.