TV& VIDEO

thủ đô Bắc Kinh

Ông Lý Khắc Cường được bầu lại làm Thủ tướng Trung Quốc

Ông Lý Khắc Cường được bầu lại làm Thủ tướng Trung Quốc

VTV.vn - Theo kết quả bỏ phiếu, ông Lý Khắc Cường đã được bầu lại giữ chức Thủ tướng Trung Quốc.