TV& VIDEO

Thủ đô kháng chiến

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Tây Ninh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Tây Ninh

VTV.vn - Sáng 5/6, Tổng Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tìm hiểu tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.