TV& VIDEO

Thủ đô Mexico City

Hàng ngàn người dân Mexico ăn mừng Lễ ba Vua

Hàng ngàn người dân Mexico ăn mừng Lễ ba Vua

VTV.vn - Ngày 6/1, hàng ngàn người dân Mexico đã tụ tập tại Thủ đô Mexico City để có cơ hội tận hưởng một miếng bánh cắt từ chiếc bánh khổng lồ trong ngày ăn mừng Lễ ba Vua.