TV& VIDEO

thủ đô Washington

Hai chú gà tây đặc biệt của lễ Tạ ơn tại Nhà Trắng

Hai chú gà tây đặc biệt của lễ Tạ ơn tại Nhà Trắng

VTV.vn - Hai chú gà tây có tên là Wishbone và Drumstick sẽ được Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân, con trai phóng sinh - một hành động mang tính ban phước lành.