TV& VIDEO

Thủ đô

Ra mắt cuốn sách "Hà Nội - 30 năm đổi mới, phát triển"

Ra mắt cuốn sách "Hà Nội - 30 năm đổi mới, phát triển"

VTV.vn - Một "kho tàng" thông tin, kiến thức về Thủ đô Hà Nội đã được ra mắt độc giả trong cuốn sách "Hà Nội - 30 năm đổi mới, phát triển".