TV& VIDEO

thu gom rác thải

Hiệu quả mô hình xử lý rác thải dựa vào cộng đồng ở Hải Phòng

Hiệu quả mô hình xử lý rác thải dựa vào cộng đồng ở Hải Phòng

VTV.vn - Để giải quyết bất cập trong việc xử lý rác thải thải sinh hoạt, xã Phục Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng đã triển khai mô hình thu gom, xử lý rác với sự tham gia của cộng đồng.