TV& VIDEO

thu hồi giấy phép

Hà Nội: Thu hồi giấy phép các bãi trông giữ xe vi phạm

Hà Nội: Thu hồi giấy phép các bãi trông giữ xe vi phạm

VTV.vn - Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thu hồi ngay giấy phép và giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện không đủ điều kiện.