TV& VIDEO

thu hồi giấy phép

Danh sách 46 doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép

Danh sách 46 doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép

VTV.vn - Ngày 6/11, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã công bố danh sách 46 doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép.